Reeglid

Viimati uuendatud 12.04.2020 - 18:40

Kasutades Throne veebilehte, Throne teenuseid või mängides Throne Minecrafti serveris kohustud järgima reegleid ja tingimusi. Nõuete rikkumise korral on administratiivil õigus piirata eelnimetatud teenuste pakkumist.

 1. Väljatoodud reeglid ei ole täielik nimekiri rikkumistest, mille puhul administratiiv võib mängijat karistada.
 2. Throne'il on õigus reegleid muuta ilma teatamata.
 3. Throne jätab endale õiguse bannida või unbannida mängijaid reeglitest sõltumata.
 4. Kui mängija eesmärgiks ei ole mängida nii nagu on ette nähtud ja on näha, et mängija on halbade kavatsustega, siis ta konto banitakse teavituseta.
 5. Mängijad on kohustatud end kooskõlastama kõikide reeglitega esmasel liitumisel. Serveriga liitumisel nõustud Throne reeglite ja tingimustega.
 6. Throne'i teenused on tasulised ning teenustele kulutatud raha ei hüvitata.
 7. Throne ei hüvita päevi millal server on suletud, mängija ei pääse serverisse või kestavad hooldustööd.
 8. Tellitud teenuseid ja auastmeid mängusiseste kasutajate ega serverite vahel ümber ei tõsteta.
 1. Serverites ning kommuunis suhtlemisel kasuta korrektset õigekirja.
 2. Ropendamine on keelatud.
 3. Spammimine ja teiste õhutamine mass-spam'i või protesti algatamiseks on keelatud.
 4. Kommuunis viibides ürita säilitada meeldiv atmosfäär. Ära sõima, ähvarda ega ahista teisi.
 5. Teiste serverite, kommuunide ning sama suunitlustega lehtede reklaamimine on keelatud.
 6. Ürita reegleid mitte rikkuda. Nii tagad parema mänguelamuse nii endale kui ka teistele.
 7. Ära kehasta ennast kui Throne'i administratiivi liikmena, see on karistatav.
 8. Kõikidest mängusisestest vigadest peab teavitama viivitamatult administratiivi. Nende ärakasutamisel/mitteteavitamisel järgneb karistus.
 9. Mängijad on kohustatud järgima kõiki administratiivi poolt antud juhiseid. Kui arvad, et administratiivi liige on käitunud valesti, võta ühendust meie discordis.
 10. Kommuunis on keelatud jagada:
  1. Isiklikku informatsiooni mängijate kui ka administratiivi liikmete kohta.
  2. Erinevaid lehekülgi, millel eksisteerivad pahavara/viirused.
  3. Pornograafilist sisu.
 11. Denial of Service (DoS ) s.h ka DDoS teemadel arutlemine, selle mainimine või DDoS ähvardus Throne'i või selle mängijate suunas on karistatav. Muuhulgas kaasnevad tagajärjed ka igasugustel muudel serverit kahjustava tegevuse arutamisel.
 12. Administratiivi töö segamine, halvustamine ning nende tööülesannetes või oskustes kahtlemine ei ole tolereeritav. Probleemid, mis on seotud juhtkonnaga tuleks lahendada discordis. Juhtkonna töö mitte-väärtustamine ja otsuste üle vaidlemine on keelatud.
 13. Topeltkontode omamine on keelatud. Sellele järgneb kasutaja serverist eemaldamine.
 1. Discordi kasutajanimi peaks kattuma võimaluse korral sinu mängusisese nimega.
 2. Ära kehasta end kellekski teiseks.
 3. Mentionite spammimine on keelatud.
 4. Häält moonutavate programmide kasutamine on keelatud.
 5. Sinu kasutajanimi ei tohi sisaldada roppusi.
 6. Pornograafilise sisuga avatarid kui ka sõnumid keelatud.
 7. Ära saada kutseid teistesse discordi serveritesse.
 8. Throne discord pole koht, kus arutatakse probleeme või draamasi.
 9. Kõik isiklikud probleemid tuleb lahendada eraviisiliselt. Throne discord pole koht isiklike probleemide lahendamiseks.
 10. Kasuta muusikaboti selleks ettenähtud kanalis.
 11. Keelatud on lasta muusikabotiga earrape, troll lugusi. Mängija, kes on korduvalt selle reegli vastu eksinud, kaotab õiguse seda kasutada.
 12. Administratiivi liikmel on õigus lugu skipida.
 1. Alusetult teiste süüdistamine hackimises ei ole tolereeritav. Kui arvad, et keegi tõepoolest hackib, siis loo vastav kaebus meie discordi.
 2. Sinu kasutajanimi ning skin ei tohi sisalda roppusi. Juhul kui sinu kasutajanimi on liiga sobimatu, oleme sunnitud su mängust eemaldama kuni vahetad oma kasutajanime/skini.
 3. Teiste mängijate ähvardamine, solvamine, spammimine ja muu säärane on keelatud (nii privaatsõnumitega kui ka avalikus chatis).
 4. Ära saada sõnumeid, mis soodustavad teiste mängijate lahkumist Throne kommuunist.
 5. Administratiivile teate saatmiseks mõeldud käskluse mitte-sihtotstarbeline kasutamine on keelatud.
 1. Keelatud on teiste mängijate ehitiste lõhkumine kui selleks puudub ehitise omaniku luba. Seda nii kaitstud kui ka kaitsmata alal.
 2. Looduse rikkumine või selle reostamine on keelatud. See kehtib nii kaitsmata kui ka kaitstud aladel ja mängijate alade ümbruses. Selle reegli alla liigitub peamiselt suurehitiste tegemine laavast ja veest (seinad, mäed, platsid) ning muu, mis võib kahjustada liigselt maailma.
 3. Mängijate protectionite vahele peab jääma minimaalselt 30 plokki vaba ruumi.
 4. Mängijate tapmine või selle üritamine väljaspool PvP ala ning aega on keelatud. Keelatud on kaasmängija tapmiseks mõeldud lõksude ehitamine ja ka teleport kutsete saatmine PvP alale kutsumiseks, ehk teisisõnu tpakill.
 5. Petmised, väljapressimised ja teiste tagant asjade varastamine on samuti karistatav.
 6. Süsteemivigade või mängu glitchide ära kasutamine ning nendest mitte teatamine ei ole lubatud. Ebaausal teel saadud vara (esemed, raha, coinid) kuulub ilma etteteatamata konfiskeerimisele.
 7. AFK Farmimine on keelatud. Mängija võib olla mõnda aega AFK kui ta ei hoia laetuna chunke, kus asuvad automatsed farmid jms.
 8. Oksjoni süsteemi on keelatud kasutada:
  • Eesmärgil tekitada spami või kasutada oksjoni reklaamimiseks.
  • Mängijate petmiseks - keelatud on müüa näiteks ümbernimetatud asju, mis ei viita tegelikule esemele jne.
  • Kasutada oksjonit ebasobivate nimedega asjade müümiseks (roppused, naljad jms).
 1. Keelatud on teiste mängijate saartel ehitiste lõhkumine, farmide kasutamine ja asjade varastamine kui selleks puudub saare omaniku luba.
 2. Mängijate tapmine või selle üritamine on keelatud. Keelatud on kaasmängija tapmiseks mõeldud lõksude ehitamine.
 3. Keelatud on kasutada saare reseti eesmärgiga teenida selle pealt kasu.
 4. Petmised ja väljapressimised on samuti karistatavad.
 5. Süsteemivigade või mängu glitchide ära kasutamine ning nendest mitte teatamine ei ole lubatud. Ebaausal teel saadud vara (esemed, raha, coinid) kuulub ilma etteteatamata konfiskeerimisele.
 6. AFK Farmimine on SkyBlockis lubatud.
 1. Kõik Minecrafti modid, mis annavad eelise teiste mängijate suhtes, on keelatud.
 2. Erandlikult on lubatud alljärgnevad modid:
  • Optifine
  • Erinevad minimapid, mis ei sisalda endas X-Ray võimalusi
  • Erinevad shaderid
  • Texturepackid, mida ei saa X-Ray alla klassifitseerida
  • ArmorStatusHUD/StatusEffectHUD
 3. Rangelt on keelatud alljärgnevad modid:
  • X-Ray
  • Erinevad modifitseeritud clientid (s.h Nodus, Huzuni, Sigma jne.)
  • Minimapid, mis näitavad teiste mängijate, mobide ning koobaste asukohti
  • Texturepackid, mis on X-Ray funktsionaalsusega (läbipaistvad blokid jne.)
  • Aimbotid
  • AutoClick, modifitseeritud macrod jms mis annavad ebavõrdse eelise teiste suhtes.
  • AutoSoup
  • Fly hack, mis annab võimaluse ilma vastava õiguseta lennata
  • Damage/health indikaatorid
  • Sprint mod
 4. Kui sul on küsimusi lubatud ja keelatud modide kohta, siis palun vormista teema meie discordi.
 1. Reegleid rikkunud mängija saab üldjuhul esmalt administratiivi liikme käest hoiatuse. See on ettevaatusabinõu vaid uute mängijate puhul ja see ei kehti mängijatele, kes silmnähtavalt teavad millega nad tegelevad.
 2. Igasuguse rikkumise korral on administratiivi liikmel õigus mängija koheselt kommuunist eemaldada.
 3. Mitmekordse reeglite vastu eksimise tagajärjeks on eluaegne ban.
 4. Mängija, kes on vastuolus discordi serveri reeglitega, mutetakse või bannitakse.
 5. Mängija, kes tahtlikult annab valeinformatsiooni enda huvides, bannitakse silmapilkselt.
 6. Nalja tegemine reegli rikkumise kohta või näitlemine, et mängija rikub reeglit on keelatud ja sellele järgneb sama karistus, mis õige reegli rikkumisega. Administratiivi ülesanne ei ole välja selgitada kas mängija teeb nalja vms.